Schildersector in Nederland

De schildersbranche in Nederland is een zeer dynamische en gevarieerde sector met een rijke geschiedenis. In dit artikel geven wij een algemeen overzicht van deze branche, inclusief de verschillende soorten schilders, de services die zij aanbieden en het belang van vakmanschap in hun vakgebied.

Aantal schilders in Nederland

In Nederland zijn er 15.309 schilders geregistreerd in 2024. Deze gegevens zijn verzameld uit bronnen zoals de Kamer van Koophandel en het CBS. Deze schilders zijn verspreid over het land, met een significante concentratie in provincies als Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Deze drie provincies huisvesten samen meer dan de helft van alle Nederlandse schilders.

Verschillende soorten schilders

In Nederland zijn er diverse soorten schilders, elk met hun eigen specialiteit en vaardigheden. Enkele voorbeelden zijn:

 • Onderhoudsschilders die zich richten op het herstellen en onderhouden van bestaande schilderwerken, zoals gebouwen en structuren.
 • Decoratieve schilders, ook wel kunstschilders genoemd, die bekend staan ​​om hun artistieke vaardigheden bij het creëren van unieke kunstwerken.
 • Industriële schilders die gespecialiseerd zijn in het schilderen van industriële materialen en structuren, zoals fabrieken en machines.

Services aangeboden door schilders

Schilders bieden een breed scala aan services, afhankelijk van hun expertise en de behoeften van hun klanten. Dit kan variëren van het schilderen van residentiële huizen en commerciële gebouwen tot het restaureren van oude schilderijen in musea. Ze bieden ook specialistische services zoals behangen, glaswerk, en houtbewerking.

Het belang van vakmanschap

In de schildersbranche is vakmanschap van cruciaal belang. Schilders moeten bekwaam zijn in verschillende technieken en materialen om aan de diversiteit van klantverzoeken te voldoen. Goed opgeleide en ervaren schilders kunnen prachtige en duurzame resultaten leveren die voldoen aan, en vaak overtreffen, de verwachtingen van de klant.

Kennis van kleurentheorie, materiaalkeuze en verschillende schildertechnieken zijn sleutelonderdelen van het vakmanschap van een schilder. Daarom wordt in Nederland sterk aangemoedigd dat aspirant-schilders een formele opleiding of opleiding op de werkvloer volgen om hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen.

Over het algemeen is de schildersbranche in Nederland veelzijdig en innovatief, met een sterke nadruk op kwaliteit en vakmanschap. Of u nu een huiseigenaar bent die op zoek is naar een professionele schilder, of een aspirant-schilder die dit vakgebied wil betreden, het loont om deze industrie goed te begrijpen om de best mogelijke keuzes te kunnen maken.

De groei van de schildersbranche in Nederland: Statistieken en Trends

De schildersbranche in Nederland heeft in de afgelopen jaren een gestage groei laten zien. Hoewel de economie in het algemeen te maken had met verschillende uitdagingen, heeft de vraag naar professionele schilders in Nederland stand gehouden en is zelfs toegenomen. Dit is deels te wijten aan de groeiende behoefte aan renovatie en onderhoud van zowel oude als nieuwe gebouwen in het hele land.

Groei en Trends in de Schildersbranche

Een verslag van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) toont aan dat de schildersbranche in Nederland gestaag groeit. Volgens het rapport zal de vraag naar schilders in de komende jaren naar verwachting blijven stijgen. Dit is voornamelijk te wijten aan het toenemende aantal woningrenovaties en de hogere eisen voor energie-efficiëntie in gebouwen.

 1. Trends in Woningrenovaties: Er is een groeiend besef van het belang van het onderhouden en upgraden van bestaande woningen in heel Nederland. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal renovatieprojecten, wat op zijn beurt de vraag naar professionele schilders heeft vergroot.
 2. Vraag naar Energie-efficiënte Oplossingen: Met strengere eisen voor energie-efficiëntie in nieuwe en bestaande gebouwen, zoeken huiseigenaren en bedrijven naar manieren om hun energieverbruik te verminderen. Dit omvat vaak het aanbrengen van gespecialiseerde verfproducten die helpen de energie-efficiëntie te verbeteren.
 3. Groei van de Nieuwbouwmarkt: Naast het onderhouden en upgraden van bestaande gebouwen, draagt de groei van de nieuwbouwmarkt in Nederland ook bij aan de toegenomen vraag naar schilders.

Bovendien is een andere trend de groeiende voorkeur voor gespecialiseerde schilders. Eigenaren van woningen en bedrijven zoeken steeds vaker naar schilders met specifieke vaardigheden, zoals het gebruik van milieuvriendelijke verfproducten of het kunnen uitvoeren van complexe schildertechnieken.

Dus, of je nu een professionele schilder bent die op zoek is naar groeimogelijkheden, of iemand die overweegt om een carrière in deze branche te beginnen, de toekomst ziet er rooskleurig uit!

Regionale Verdeling van Schilders in Nederland: Wie Werkt Waar?

De schildersbranche is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie en de beroepsgroep is verdeeld over heel Nederland. De regionale verdeling van schilders in Nederland is echter niet uniform.

Nederlandse Provincies met de Meeste Schilders

In Noord-Holland en Zuid-Holland vind je de hoogste concentratie van schildersbedrijven. Dit komt waarschijnlijk doordat deze provincies de grootste stedelijke gebieden van het land omvatten, met een hoger aantal wooneenheden en commerciële gebouwen die regelmatig schilderdiensten nodig hebben.

 • Noord-Holland: Met steden als Amsterdam en Haarlem
 • Zuid-Holland: Met steden als Den Haag en Rotterdam

Provincies met minder Schilders

Aan de andere kant van de schaal vinden we provincies zoals Drenthe en Zeeland. In deze minder dichtbevolkte en meer landelijke gebieden zijn er minder schildersbedrijven.

Specialisaties per Regio

Opvallend is dat bepaalde regio’s bekend staan om specifieke specialisaties. Zo vind je in de provincie Gelderland veel schilders die gespecialiseerd zijn in het onderhoud van monumentale panden, terwijl de focus in de Randstad mogelijk meer ligt op moderne woon- en bedrijfspanden.

Advies voor het vinden van een schilder

Het vinden van de juiste schilder kan dus afhangen van uw specifieke behoeften en locatie. Een goed advies is dan ook om eerst lokaal te zoeken naar schildersbedrijven en hun specialisaties. Daarnaast is het raadzaam om referenties te controleren en offertes te vergelijken. Tot slot, wees niet bang om vragen te stellen over hun ervaring en opleiding. Zo vindt u een professionele schilder die perfect past bij uw schilderklus!

Invloed van Opleiding en Certificering op het Aantal Schilders in Nederland

In Nederland is een goede opleiding en certificering van essentieel belang in de schildersbranche. Dit niet alleen om de kwaliteit van het werk te waarborgen maar ook om de veiligheid op de werkplaats te garanderen. Deze factoren kunnen dus een grote invloed hebben op het aantal schilders in Nederland.

Opleiding

In Nederland worden er op verschillende niveaus opleidingen aangeboden voor toekomstige schilders. Zo zijn er bijvoorbeeld MBO opleidingen die je de basiskennis bijbrengen om aan de slag te kunnen als schilder. Vervolgens kan men ervoor kiezen om een vakgerichte schildersopleiding te volgen op HBO-niveau om zich verder te specialiseren.

Waarom is een opleiding belangrijk?

 • Het verhoogt de kwaliteit van het werk: Met een gedegen opleiding leert men de technieken en vaardigheden om een hoogwaardig schilderwerk af te leveren.
 • Het bevordert de veiligheid op de werkvloer: Tijdens de opleiding wordt er ook aandacht besteed aan veilig werken. Dit is van onschatbare waarde, aangezien schilders vaak in risicovolle omstandigheden werken.

Certificering

Naast opleiding, is een certificering of keurmerk een belangrijke factor in de schildersbranche. Er zijn verschillende keurmerken beschikbaar zoals het “AF-keurmerk” en het “VCA-certificaat”. Als een schilder over dit soort keurmerken beschikt, biedt dit zekerheid aan de klant over de professionaliteit en de kwaliteit van het werk.

Waarom is certificering belangrijk?

 1. Het toont de professionaliteit van de schilder: Een certificering is een teken dat de schilder zijn werk serieus neemt en echt een professional is in zijn vakgebied.
 2. Bevordert het vertrouwen bij de klant: Klanten hebben meer vertrouwen in gecertificeerde schilders, dit omdat ze erop kunnen vertrouwen dat zij vakkundig werk leveren.

Kortom, de invloed van een goede opleiding en certificering kunnen niet worden onderschat voor schilders in Nederland. Ze kunnen de deur openen naar meer werkgelegenheid, betere kwaliteit van dienstverlening en uiteindelijk een hoger aantal succesvolle schilders in Nederland.

Rol van Verenigingen en Organisaties in de professionalisering van Nederlandse schilders

In het evoluerende landschap van de schildersbranche in Nederland spelen diverse verenigingen en organisaties een cruciale rol bij het professionaliseren van de schilderspraktijk. Deze organisaties helpen schilders niet alleen om hun vaardigheden te verbeteren, maar bieden ook een platform voor netwerken, delen van expertise en hulp bij onderhandelingen met klanten en leveranciers.

Verenigingen voor schilders

Er zijn verschillende verenigingen die zich specifiek richten op het ondersteunen van schilders in Nederland. Enkele van de meest prominente zijn:

 • Vereniging Nederlandse Schilders (VNS): Deze landelijke organisatie ondersteunt schilders op verschillende gebieden, waaronder het verbeteren van technische vaardigheden, marketingstrategieën, en juridische ondersteuning.
 • FNV Bouwen en Wonen: Deze vakbond helpt schilders bij het onderhandelen van arbeidsvoorwaarden en betalingen, en biedt hulp bij arbeidsconflicten.
 • Centraal Instituut voor Schilders (CIS): Het CIS zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van het schilderonderwijs in Nederland, en biedt trainingen en cursussen voor professionele schilders.

Professionaliseringsinitiatieven

Nederlandse verenigingen en organisaties bieden talrijke professionaliseringsinitiatieven aan. Een paar prominente voorbeelden zijn:

 1. Certificeringsprogramma’s: Deze voorzien in specialistische trainingen waardoor schilders hun vaardigheden kunnen uitbreiden en hun dienstverlening kunnen verbeteren.
 2. Jaarlijkse conferenties en seminars: Deze evenementen bieden een platform voor schilders om te netwerken, best practices te delen en trends in de industrie te bespreken.
 3. Gevorderde schildercursussen: Met deze cursussen kunnen schilders hun technische vaardigheden opfrissen en nieuwe schildertechnieken leren.

Het samenspel van deze initiatieven heeft een significante impact op de professionalisering van het schildersvak in Nederland. Door betrokken te zijn bij dergelijke organisaties, krijgen schilders de mogelijkheid om hun beroep op het hoogste niveau uit te voeren, voortdurend te leren en te groeien en een positieve bijdrage te leveren aan de algehele kwaliteit van de schildersbranche.

Uitdagingen en Toekomstige Vooruitzichten voor Schilders in Nederland

Hoewel er sprake is van groei in de schildersbranche in Nederland, worden schilders ook geconfronteerd met een aantal uitdagingen. Bovendien zal de manier waarop deze uitdagingen worden aangepakt, sterk invloed hebben op de toekomst van de branche. Laten we eens nader bekijken wat schilders in Nederland te wachten staat.

Uitdagingen

 1. Werving en behoud van vakkundig personeel: Als gevolg van de vergrijzing en het pensioen van oudere schilders ontstaat er een tekort aan geschoold personeel in de schildersindustrie. Daarnaast concurreert de sector met andere industrieën om gekwalificeerde jongeren aan te trekken.
 2. Veranderingen in technologie: De evolutie van technologie leidt tot de noodzaak voor schilders om bij te blijven met nieuwe technieken en gereedschappen. Dit omvat zowel praktische vaardigheden (zoals het gebruik van nieuwe soorten verf en apparatuur) als bedrijfsbeheer (zoals het gebruik van digitale hulpmiddelen voor facturering en planning).
 3. Duurzaamheidseisen: Er is een toenemende druk op schilders om milieuvriendelijke practices te adopteren, inclusief het gebruik van groene of lage VOS-verven en efficiënt afvalbeheer.

Toekomstige Vooruitzichten

Desalniettemin zijn er ook aanzienlijke kansen voor de toekomst van de schildersbranche in Nederland.

 • Verhoogde vraag naar schilderdiensten: De groei van de bouw- en vastgoedmarkt, samen met de renovatie van bestaande infrastructuren, duidt op een toenemende vraag naar professionele schilders.
 • Focus op kwaliteit en professionaliteit: Steeds meer klanten zijn bereid om te betalen voor kwaliteitswerk, wat een kans biedt voor geschoolde schilders om zich te onderscheiden.
 • Economische stabiliteit: Ondanks de economische uitdagingen blijft de Nederlandse economie stabiel, wat gunstig is voor de groei van de sector.

De toekomst van schilders in Nederland hangt dus af van het vermogen van de branche om deze uitdagingen aan te gaan en de kansen te grijpen. Het is duidelijk dat onderwijs en voortdurende professionele ontwikkeling cruciaal zullen zijn om de toekomstige groei van de schilderssector in Nederland te ondersteunen.